Text:

Color:SCS w 62

Title:Scottish straight

Owner:Tsareva Elena

Manufacturer:Kalmikova Marina

Pedigree:WCF

Dob:2011-12-30